تحقیقات بازار

━━  تحقیقات بازار

در بازار رقابتی امروز نقش کلیدی تحقیقات بازار در تولید محصولاتی دوست داشتنی و بر اساس سلایق مشتریان و بازار هدف بر شرکت ها پوشیده نیست. فرافیدبک این امکان را فراهم می آورد که بر پایه داده‌های بازار و تحلیل آن‌ها، تصمیم به سرمایه‌گذاری در محصول یا خدمتی جدید بگیرید

━━  با ما در فرافیدبک نظرسنجی نوین را تجربه کنید

━━  کاربردهای تحقیقات بازار

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد