نظرسنجی کارمندان

━━  مدیریت تجربه کارمندان

بی شک قلب تپنده هر سازمان، کارکنان متعهد و وفادار آن هستند که به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمانی به شمار می روند. فرافیدبک در تلاش است تا از طریق ارزیابی عملکرد سازمانی و با بهبود شاخص هایی همچون تعلق، تعهد و وفاداری در واحدهای انسانی هر سازمان این سرمایه را حفظ و تداوم بخشد و در نهایت منجر به نتایج مطلوب سازمانی شود. همچنین فرافیدبک با بکارگیری استراتژی های منابع انسانی، تجربه های کارکنان را مدیریت کرده و با هدف توسعه شایستگی ها، شناسایی ضعف و قوت های کارکنان و مدیران و ….. در جهت بهبود محیط کاری و تعلق خاطر کارکنان برآمده است.

مدیریت تجربه کارمندان

━━  تجربه نظرسنجی نوین با فرافیدبک

━━  کاربردهای نظرسنجی کارمندان

راهکارها- نظرسنجی کارمندان بخش کاربردها
سنجش رضایت کارکنان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ارزیابی ۳۶۰ درجه سازمانی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ارزیابی عملکرد دوره ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد