نظرسنجی مشتریان

━━  مدیریت تجربه مشتریان

امروزه مشتری حلقه اصلی هرکسب و کار محسوب می شود و بی شک رضايت مندي مشتريان باتوجه به خواسته هايشان يکي از مهمترين اصول مدیریت ارتباط با مشتری است. رضایت مشتری نسبت به محصول یا خدمات یکی از مهمترین شاخص های سنجش عملکرد شرکت ها و سازمان ها است که نقش کلیدی در بهبود و توسعه خدمات و محصولات و در نتیجه افزایش سهم بازار و درآمد بنگاه های اقتصادی دارد. در راستای رسیدن به این امر مهم، فرافیدبک با استفاده از بهترین و موثرترین شیوه های سنجش رضایت مشتری و تحلیل رفتار مشتری نسبت به محصول و یا خدمات گامی بلند برداشته است.

━━  تجربه نظرسنجی نوین با فرافیدبک

━━  کاربردهای نظرسنجی مشتریان

━━  به ما بپیوندید

سامانه هوشمند نظرسنجی فرافیدبک با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت تجربه مشتری و مدیریت تجربه کارمندان بستری برای جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های کاربردی در راستای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای شما فراهم می آورد